Behöver du hjälp och stöd för att ringa till oss?

Det finns två bra tjänster för detta från Post- och telestyrelsen.

Texttelefoni.se

Texttelefoni är en tjänst från PTS Post- och telestyrelsen för att säkerställa att alla i Sverige ska kunna ringa till varandra oberoende av funktionsförmåga.

Syftet med Texttelefoni är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ringa och bli uppringda på likvärdiga villkor som andra genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Förmedlingen sker genom tal och/eller text beroende på användarens behov.

Behöver du använda tjänsten kan du ringa upp genom att använda tjänsten genom mobilapp eller via hemsidan www.texttelefoni.se motparten i samtalet använder en vanlig telefon eller en mobiltelefon. En förmedlare förmedlar samtalet i båda riktningar. Det fungerar lika bra för dig som är talande och hörande och vill ringa till någon som kommunicerar via text.

Den andra tjänsten heter Teletal

Teletal

Teletal är ett kostnadsfritt personligt stöd vid telefonsamtal.

Du ringer 020-221114

Teletal är för dig som behöver stöd under ett telefonsamtal . Samtalstolken kan hjälpa dig med att:

  • Tolka otydligt tal
  • Ge stöd för minnet
  • Skriver korta anteckningar och skickar dem till dig
  • Hjälper dig genom telefonväxlar
  • Ger dig trygghet och stöd
  • Samtalstolken har fullständig sekretess
  • Du kan förbereda samtalet genom att skicka mail till samtalstolk@teletal.se

Det är helt kostnadsfritt att ringa till Teletal. Du behöver inte boka någon tid. Det behövs inget tillstånd att använda tjänsten, allt du behöver är en telefon. Alla som har behov av hjälpen får använda Teletal. Du kan också bli uppringd av andra med Teletal.

Så var inte rädd att ringa till oss det finns hjälp att få!