Tacksamhet

Posted on
Att använda tacksamhet är ett under av aktivitet. Tacksamhet är ett motgift mot negativa känslor och det motverkar avundsjuka, girighet, fientlighet, oro och irritation. I de flesta fall förknipp... Read More

Stående möten…

Posted on
Har du också suttit på otaliga möten där din motivation, din inspiration och din kreativitet sjunkit i takt med att tiden går. Tankarna far iväg åt alla möjliga håll, och om vi ska vara ärli... Read More

Om positivitet och tänkande

Posted on
Barn har en förmåga att oftast tänka positivt och eftersom vi alla har varit barn så har vi alla haft den kunskapen. Men allteftersom vi växer upp och lär oss vad misslyckande är så skapar vi ... Read More

Ny e-kurs i qigong färdig

Posted on
Så var arbetet med den nya e-kursen klart och kursen ligger ute dels på Facebook men också på andra marknadsföringskanaler. Kursen vi börjar med på detta sätt är en Qigong/Qiandningskurs. Qig... Read More

Nya kurser

Posted on
Inför hösten erbjuder vi två nya kurser dels en Diplomerad Stresshanteringscoach och även en Diplomerad Mindfulnessinstruktörsutbildning. Bägge kurserna kommer vi att hålla på Hjortsbergagård... Read More