Begränsande övertygelser…

I våra tankar är vi ofta inte tillräckliga. Vi duger inte, vi kan inte, vi är inte värda osv. Detta kallas inom psykologin för begränsande övertygelser. För att komma till rätta med detta begränsande tankesätt måste vi själva ta kommandot över tanken som begränsar.

Första steget är att bli medveten om vad jag tänker. Vad är det mina tankar säger om mig själv. Bästa sättet att göra detta är att sitta en stund i medveten stillhet och bara lyssna på tankarna. Vi har alla möjligheten att bli observatören i våra liv. Jobba med den här delen under ett antal veckor t ex 3 veckor. Skriv ner de tankar du blir medveten om. Det här med att lyssna på den inre dialogen leder till en upptäcktsfärd inom dig själv som du kommer att ha nytta av.

När du har ett antal tankar som är begränsande som talar om för dig att du inte duger som du är, att du inte kan eller klarar vissa saker eller att du inte är värd och att andra är mycket bättre än du. så kommer här några frågor som du kan ställa till dig själv kring dessa tankar.

  1. Bygger mitt tänkande på fakta?
  2. Kommer detta tänkande att på bästa sätt hjälpa mig att skydda mitt liv och min hälsa?
  3. Hjälper detta tänkande mig att undvika konflikter med andra?
  4. Kommer tankarna att hjälpa mig känna de känslor som jag vill känna?
  5. Kommer de att hjälpa mig nå mina mål?

Svarar du nej på någon av de här frågorna så är tanken ytterst begränsande.

Du kan också ställa dig frågorna:

Vad få mig att tro på detta?

Hur vet jag det?

Vem säger att det är sant?

På vilket sätt är det sant?

Vilken jämför jag mig med?

Vad skulle hända om jag inte hade denna övertygelse?

Hur skulle det kännas?

Nu börjar det bli lättare att se framåt. Nu kan du jobba med att omrama eller reframe´a övertygelsen. Hur skulle du kunna tänka istället? Hur skulle det kännas? Skulle du kunna tro på denna övertygelsen?

Exempelvis du har tanken att du inte kan byta jobb nu för att du är för gammal.

Hur vet du det? Finns det andra som bytt jobb fast de är i min ålder? Har det gått bra för dem? Hur skulle det kännas för dig att byta jobb?

Om du istället kunde tänka jag har fem år kvar att arbeta innan pensionen. 5 år är en lång tid. Jag skulle kunna göra det här istället och känna glädje i 5 år när jag går till jobbet. Jag kanske t o m skulle kunna jobba några år extra.

60 år är en bra tid att byta bana i livet. Då ägnar jag mig åt att göra det jag vill i slutet av min yrkesbana. Jag har massor med rutin, ingen barnledighet, lojal och flexibel. Om jag tänker den här tanken istället hur känns det?

Vad blir mitt nästa steg nu? Finns det någon jag kan kontakta.

Den här reframingen hjälper mig att möta framtiden på ett positivare sätt. Jag har argumenten jag kan använda mig av i mitt personliga ansökningsbrev mm

Detta är en mycket kraftfull och effektiv metod att förändra sina begränsande övertygelser och göra ett mer proaktivt val inför framtiden.