ACT – Coaching & Samtalsterapi

ACT-coaching – Samtal som metod

Coaching för att välja stress eller avkoppling.
Coaching är en metod att hitta rätt väg mot dina värden.

Samtalet är en del av all coaching. Därför kan det ibland vara bra att använda ordet samtalsterapi för att göra klart för människor vad coaching är. Samtalet är ett redskap för att klienten ska hitta vägar framåt. Coaching är att börja från nuet och arbeta sig framåt genom gemensamma samtal men också genom att agera och handla. Genom att göra val och prioriteringar. ACT- Coaching är en metod som förenar samtal och handlingar.

ACT-coaching en metod som bygger på mindfulness

ACT eller Acceptance and Commitment Therapy är en vetenskapligt grundad terapiform som bygger på KBT & Mindfulness tänkandet men som genom Steven Hayes utvecklats till en fristående metod.

Det mest centrala budskapet i ACT coaching är detta: Acceptera det som ligger utanför din kontroll och bemöda dig om att agera på ett sådant sätt att det gör livet bättre. Målet med ACT är att hjälpa dig till ett rikt, helt och meningsfullt liv samtidigt som du kan hantera den smärta och stress som livet alltid innebär. Genom ACT når du det målet på två olika sätt.

  • Först får du lära dig att utveckla olika psykologiska färdigheter som gör att du kan hantera alla jobbiga tankar och känslor på ett mer effektivt sätt, så att de får mindre makt och inflytande över dig. Vi kallar det här färdigheter i medveten närvaro i ACT sammanhang.
  • I den andra delen använder vi ACT som en hjälp för att klargöra vad som verkligen är viktigt för dig – vi kallar det här dina ”värden” – genom den kunskap du får om dina värden kan du sedan använda dessa värden för att vägleda, inspirera och motivera dig i alla de förändringar du vill genomföra i ditt liv.

ACT coaching kan användas för att jobba med stressrelaterad ohälsa, i ångestsituationer, lättare depressionstillstånd och olika beroendesituationer.

Det är en väldigt aktiv terapimodell. Vi sitter inte bara och samtalar utan vi övar och tränar oss praktiskt på olika psykologiska färdigheter, så att du får lära dig att hantera alla dina jobbiga tankar och känslor mer effektivt. Ju mer du övar desto bättre blir du. Du kommer också att träna på egen hand mellan våra möten. ACT är träning på det du bäst behöver, att använda dina mentala muskler på bästa sätt.

Vill du veta mer om ACT eller prova på en session är du välkommen att ta kontakt.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *